Jak budować kulturę feedbacku (trzy filary)?

by Agata Waligórska

– Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? – mówiła dalej.

– To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść – odparł Kot-Dziwak.

– Właściwie wszystko mi jedno.

– W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz.Każda firma ma jakąś kulturę organizacyjną, jeśli jednak nie wspieramy i nie pokazujemy (słowem i czynem) jakie zachowania chcemy, aby były jej sercem to stają się nim zachowania przypadkowe. Jeśli nie jest Wam wszystko jedno i jednym z kierunków, do których dążycie jest kultura feedbacku to zapraszam do lektury o tym jak ją budować w oparciu o trzy elementy:

  1. bezpieczeństwo psychologiczne

  2. promocję ciągłego rozwoju 

  3. umiejętności komunikacyjne (w tym feedbacku)


Bezpieczeństwo psychologiczne – kluczowy element kultury feedbacku

Bezpieczeństwo psychologiczne jest kluczowym elementem kultury feedbacku. Wprowadzenie takiej kultury w organizacji wymaga stworzenia atmosfery, w której pracownicy czują się bezpiecznie i komfortowo wyrażając swoje opinie i otrzymując informacje zwrotne. Bezpieczne środowisko pracy sprzyja otwartej i szczerej komunikacji, co z kolei prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań innych osób. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze udzielanie feedbacku oraz konstruktywne rozwiązywanie problemów.

Co to oznacza w praktyce?

Na poziomie organizacyjnym, formalnym bezpieczeństwo psychologiczne możemy budować poprzez np.: stabilność zatrudnienia (np. umową o pracę) czy pracę w zgodzie z komunikowanymi wartościami oraz jasne zasady awansów. Na poziomie zespołów to umożliwienie wypowiadania swojego zdania na spotkaniach bez obawy o krytykę i osądzanie. To możliwość popełniania błędów bez piętnowania oraz robienie stop klatek w celu autorefleksji (spotkania retrospektywy). Jeśli w Twojej organizacji feedback się nie pojawia, brak bezpieczeństwa psychologicznego może być jednym z kluczowych powodów.

Pracownicy powinni mieć pewność, że ich opinie będą traktowane poważnie i nie będą miały negatywnych konsekwencji dla ich pozycji czy oceny pracy. Warto stworzyć atmosferę, w której wszyscy czują się równorzędni i mają możliwość swobodnego wyrażania swoich myśli i obaw..

Bezpieczeństwo psychologiczne ma kluczowe znaczenie dla efektywności kultury feedbacku. Kiedy pracownicy czują się bezpiecznie, są bardziej skłonni do dzielenia się swoimi pomysłami, zadawania pytań i zgłaszania uwag. To z kolei prowadzi do większej innowacyjności i doskonalenia procesów w organizacji. 

(CDN)

You may also like

Leave a Comment